מנהלים מעון?
יש לנו פיתרון!
בקליקטאק אנו מספקים עבורכם מענה טכנולוגי רחב בהפעלת מעון יום. בין הפתרונות, חישובי דרגות התמ"ת והרווחה, רישום לשנת הלימודים מרחוק, גביית תשלומים ועוד פיצ'רים רבים וממכרים!
הפתרונות שלנו
Tuition
חישוב שכר לימוד ודרגות אוטומטית
חישוב דרגות שכר הלימוד אוטומטית, לפי הגדרה שנקבעה על ידי משרד התמ"ת והרווחה. חישוב דרגות רטרו, קביעת הנחות קורונה, מטרנה, הנחות וחיובים מותאמים אישית.
Payments
גבייה בקליק
גביה בכל אמצעי התשלום בקלות ובמהירות, חיובי מס"ב ואשראי מתוך המערכת עם מענה ממערכות האשראי והבנקים. אין הרשאה, אכ"מ, סירוב? המערכת תעדכן אתכם אוטומטית על כך.
Accounting Documents
מסמכים חשבונאיים
הפקת מסמכים חשבונאיים המוכרים על ידי הרשויות. שליחת קבלות/חשבוניות אוטומטית להורים, בהתאם למדיניות הארגון.

רישום חכם מרחוק

מערכת רישום חכמה המאפשרת להורים להירשם למעון מכל מקום ובכל זמן, מאפשרת קליטת קבצים, חתימת חוזה ותומכת בגביית דמי רישום באשראי ומס"ב.
המערכת קלה ואינטואיטיבית וכוללת כלים ודוחות מגוונים למעקב אחר הנרשמים.


עדכון וחישוב דרגות אוטומטי

עדכון אוטומטי של דרגות התמ"ת והרווחה, ובקרה על תשלומים. אפשרות צפייה בפירוט המלא של דוחות תשלומי הממשלה, ניתוח שינויי דרגות והחזרים רטרואקטיבים.